O Gminie

Mapa jest interaktywna.

Żeby przesunąć mapę - najedź na nią myszką ,wciśnij przycisk myszy i poruszaj myszką w kierunku, który chcesz zobaczyć.
Można przesuwać też za pomocą strzałek umieszczonych w lewym górnym rogu mapy.

Do przybliżania/oddalania służy suwak umieszczony  z lewej strony.

przycisk MAP - ustawia wygląd zwykłej mapy
przycisk HYBRID - ustawia wygląd satelitarny z nałożonym widokiem mapy
przycisk SATELITE - ustawia wygląd na satelitarny

O Gminie

GMINA WIŚNIEW położona jest we wschodniej części województwa mazowieckiego, w powiecie siedleckim. Leży przy trasie Siedlce – Łuków – Lublin. Jest gminą typowo rolniczą. Zajmuje powierzchnię 126 km2. Zamieszkuje ją ponad 6.000 mieszkańców w 27 sołectwach.

Na terenie gminy znajduje się oczyszczalnia ścieków, wodociąg, gaz ziemny oraz sieć telefoniczna. Dogodne położenie, walory przyrodnicze, brak uciążliwego przemysłu i czyste środowisko stwarzają dogodne warunki do inwestowania, a także do wypoczynku i turystyki.
Gmina położona jest w obrębie wysoczyzny polodowcowej na pograniczu dwóch mezoregionów Wysoczyzny Siedleckiej i Równiny Łukowskiej. Rzeźba terenu jest słabo zróżnicowana.

Dominują powierzchnie płaskie i lekko faliste. Równinny krajobraz urozmaicany jest licznym występowaniem wzgórz moreny czołowej, wydm, ozów i kemów. Duże powierzchnie zajmują formy dolinne. Licznie występują niewielkie, lokalne obniżenia terenu. Dominującym typem krajobrazu w gminie jest krajobraz rolniczy. Cechą charakterystyczną jest duże rozdrobienie pól oraz duża ilość zadrzewień, pojedynczych drzew lub kęp „siedzących” na miedzach, drogach dojazdowych do łąk i pól. Sprzyja to występowaniu wielu gatunków roślin i zwierząt. Pod tym względem, krajobraz gminy wyróżnia się znaczną różnorodnością świata roślin i zwierząt w porównaniu z wieloma innymi gminami.

Na terenie gminy występuje duży kompleks leśny (uroczysko Stok Wiśniewski). Las ten posiada nieregularny kształt, bardzo rozbudowaną linię brzegową i liczne wewnętrzne polany. W granicę gminy wchodzi duży kompleks leśny Kryńszczak. Szczególne znaczenie przyrodnicze mają doliny rzeczne. Jest nią Dolina Muchawki jak również kompleks stawów rybnych w Mościbrodach, gdzie występuje duża ilość ptaków wodnych.

Na terenie gminy znajduje się Łukowski oraz Siedlecko-Węgrowski Obszar Chronionego Krajobrazu. W Siedlecko-Węgrowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu znajduje się wspomniany kompleks leśny – uroczysko Stok Wiśniewski, stawy rybne w Mościbrodach oraz fragmenty doliny Muchawki i Myrchy.

Do najciekawszych obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie gminy można zaliczyć: zespół dworsko-parkowy w Mościbrodach, zespół dworsko-parkowy w Jastrzębiach Kątach oraz zespół sakralny parafii p.w. Św. Andrzeja z Awelinu w Radomyśli.

13 września 1986 roku miejscowość gminna – Wiśniew została odznaczona Orderem Krzyża Grunwaldu III klasy.

W roku 1937 powstała tu pieśń zwana “Polką Wiśniewską”, która jest bardzo znana w naszym regionie.

Poniżej tekst Polki Wiśniewskiej obecnie wykonywanej przez ZL "Wiśniewiacy".

 

 

 

 

Polka wiśniewska

You need a Flash plugin to view this player
Siteor CMS Wykorzystujemy ciasteczka (cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji po zalogowaniu. Można wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.