Zarządzanie Kryzysowe i Obrona Cywilna

 

ZADANIA OBRONY CYWILNEJ

 

 

Zgodnie z art. 137 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity, Dz.U. 2004, Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.)

 obrona cywilna ma na celu:

 • Ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury;
 • Ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny;
 • Współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków.

 

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi przeznaczonymi do wykonywania zadań obrony cywilnej są formacje obrony cywilnej. Formacje tworzą w drodze rozporządzenia ministrowie, a wojewodowie, starostowie, wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) w drodze zarządzenia, uwzględniając w szczególności: skalę występujących zagrożeń, rodzaj formacji, ich przeznaczenie oraz stan osobowy i organizację wewnętrzną. Formacje obrony cywilnej mogą tworzyć także pracodawcy.

 

Szczegółowy katalog zadań obrony cywilnej zawiera Pierwszy Protokół Dodatkowy do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych, sporządzonych w Genewie dnia 8 czerwca 1977 r. (Dz. U.1992, Nr 41, poz. 175), który Rzeczpospolita Polska przyjęła 19 września 1991 r.

 

W rozumieniu Protokołu określenie „obrona cywilna” oznacza wypełnianie wszystkich lub niektórych wymienionych niżej zadań humanitarnych, mających na celu ochronę ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych lub klęsk żywiołowych i przezwyciężanie ich bezpośrednich następstw, jak też zapewnienie warunków koniecznych do przetrwania. Są to następujące zadania:

 

 1. służba ostrzegawcza;
 2. ewakuacja;
 3. przygotowanie i organizacja schronów;
 4. obsługa środków zaciemnienia;
 5. ratownictwo;
 6. służby medyczne, włączając w to pierwszą pomoc oraz opiekę religijną;
 7. walka z pożarami;
 8. wykrywanie i oznaczanie stref niebezpiecznych;
 9. odkażanie i inne podobne działania ochronne;
 10. dostarczanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenie;
 11. doraźna pomoc dla przywrócenia i utrzymania porządku w strefach dotkniętych klęskami;
 12. doraźne przywrócenie działania niezbędnych służb użyteczności publicznej;
 13. doraźne grzebanie zmarłych;
 14. pomoc w ratowaniu dóbr niezbędnych do przetrwania;
 15. dodatkowe rodzaje działalności, niezbędne dla wypełnienia któregoś z zadań wyżej wymienionych, w tym planowanie i prace organizacyjne.

 

 

 

Wykorzystano materiały znajdujące się na stronie internetowej Obrony Cywilnej Kraju – www.ock.gov.pl

 

UWAGA !

 

 

Szefem Obrony Cywilnej Gminy Wiśniew jest Wójt Gminy – Krzysztof Kryszczuk.

 

Sprawami obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Gminy w Wiśniewie zajmuje się insp. Robert Szczepanik. W przypadku wniosków ,uwag,  pytań lub wątpliwości dotyczących prezentowanej tematyki, zapraszamy do odwiedzenia Urzędu Gminy i kontakt    z ww. pracownikiem (pok. nr 8) lub telefonicznie – (0 25) 641 73 13 wew. 105.

 

W tym miejscu na stronie internetowej UG Wiśniew będą ukazywały się komunikaty              i ostrzeżenia dotyczące problematyki obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, mających wpływ na  życie, zdrowie lub bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Wiśniew. Gorąca prośba   i apel do wszystkich osób odwiedzających stronę internetową Urzędu Gminy,                        o przekazywanie zamieszczonych treści swoim najbliższym, sąsiadom i znajomym, by jak największa ilość osób została jak najszybciej powiadomiona o ewentualnym zagrożeniu.

 

Prosimy również o zapoznanie się z tabelą sygnałów alarmowych i treścią komunikatów ostrzegawczych (ulotka z sygnałami alarmowymi znajduje się również na drzwiach wejściowych do UG, na tablicy ogłoszeń przy przystanku PKS w Wiśniewie i w placówkach oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Wiśniew).  

Siteor CMS Wykorzystujemy ciasteczka (cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji po zalogowaniu. Można wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.